Tin tức

Điện trở là gì?


Khái niệm về điện trở.
Điện trở là gì ? Ta hiểu một cách đơn giản – Điện trở là sự cản trởdòng điện của một vật dẫn điện, nếu một vật dẫn điện tốt thì điện trở nhỏ, vậtdẫn điện kém thì điện trở lớn, vật cách điện thì điện trở là vô cùng lớn.
Điện trở của dây dẫn :
Điện trở của dây dẫn phụ thộc vàochất liệu, độ dài và tiết diện của dây. được tính theo công thức sau:

R =ρ.L / S

·  Trong đó ρ là điện trở xuất phụ thuộc vào chất liệu
·  L là chiều dài dây dẫn
·  S là tiết diện dây dẫn
·  R là điện trở đơn vị là Ohm

Các tin khác