Liên hệ

CÔNG TY TNHH ĐIỆN TRỞ VIỆT Á CHÂU
Số 1 - Núi Thành - Phường 13 - Quận Tân Bình - Tp. HCM
Điện thoại: (028) 38108739 (028) 38125476 (028) 38125478 - Fax: (028) 38108738
Email: dientrovietachau@gmail.com    -   phamthanhtuyen7881@gmail.com
Website: www.dientrodotnong.net         -      www.vietasiaheater.com